stroomlijning subsidies

Stroomlijning en sturing

Als ruim en derde van de begroting wordt uitgegeven aan subsidies, wil je als overheid wel eens weten wat de resultaten zijn van deze investeringen. Tevens wil je weten of het werkproces subsidieverlening efficiƫnter kan worden ingericht en voldoet aan rechtmatigheid en doelmatigheid.

Van de herijking van de beleidsregels tot de ontwikkeling van het werkproces subsidieverlening en het verkrijgen van de provinciale regie en verzakelijking van de aansturing van de partners in de uitvoering, heeft Ria Deiman de stroomlijning en sturing van het subsidieproces geleid.