rechtmatig overheidshandelen

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt – een betrouwbare overheid

Daar gaat het ruwweg gezegd om bij het verkrijgen van de accountantsverklaring op de rechtmatigheid bij de jaarrekening van overheidsorganisaties. Deze controle op overheidshandelen werd ongeveer gelijktijdig ingevoerd met  de invoering van het duale bestuursstelsel.

Een belangrijk aspect om rechtmatig overheidshandelen te realiseren is het beschrijven van de werkprocessen inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken medewerkers. Even belangrijk daarna is dat de betreffende medewerkers zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het handelen volgens de processtappen.

Bij de provincie Overijssel heeft Ria Deiman op dit terrein de kar getrokken.