ondernemend maatschappelijk werk

Naar een ondernemend Algemeen Maatschappelijk Werk De Friese Wouden

Eind jaren 90 starten de gemeenten in Zuid Oost Friesland met een meer zakelijke relatie met de maatschappelijk organisaties die een bijdrage leverden aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Een tweetal van die relaties waren het Algemeen Maatschappelijk Werk De Friese Wouden en de GGD De Friese Wouden.

Ria Deiman was projectleider van deze veranderingsprocessen die zowel gevolgen hadden  voor de interne gemeentelijke organisatie als voor de organisatie van de uitvoerende instellingen. Er werden afspraken gemaakt over casemanagement, ketenbenadering, doorlooptijden, klantcontacten en de daaraan gerelateerde budgetten.