kinderopvang

Oei, ik groei

Onder deze titel heeft Ria Deiman de fusie gerealiseerd tussen Stichting Kinderopvang Zuidhorn en Stichting Kinderopvang Grootegast tot Stichting het KinderKwartier.

Niet alleen een papieren fusie/juridische fusie, maar tevens een cultuur fusie waarbij tevens de eerder gerealiseerde papieren (juridische)fusie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verder vorm heeft gekregen.

Dit alles in een tijd van groei en ketenaanpak door samenwerking met consultatiebureau, gemeentelijk jeugdbeleid en het onderwijs.