inkoop en aanbestedingen

Inkoop en (Europese) aanbestedingen

Inkoop en aanbesteding bepalen evenals ongeoorloofde staatssteun voor een groot deel het risico voor het niet verkrijgen van de accountantsverklaring voor rechtmatigheid. O.a. de bouwfraude heeft geleid tot nieuwe spelregels voor inkoop waarbij de Europese markt gelijke kansen moest krijgen. Sindsdien zijn Europese aanbestedingen aan de orde van de dag.

Vanuit een situatie waarin onderhandse aanbestedingen en werkafspraken bepalend waren, moesten programma’s van eisen worden opgesteld waarin geen sprake mocht zijn van uitsluiting. Deze nieuwe wijze van werken heeft grote impact gehad op de werkwijze zoals men die gewend was.

Medewerkers moesten een andere rol aannemen en gaan werken met nieuwe en ingewikkelde spelregels. Bewustwording van eigen handelen was daarbij een belangrijke factor. In de provincie Overijssel heeft Ria Deiman deze andere werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd.