gebiedsgerichte beleidsontwikkeling

Bij wonen gaat het niet alleen om de stenen

In de gemeente Hoogezand Sappemeer vond grootschalige woningrenovatie en revitalisering van de woonomgeving plaats. Al gauw werd bekend dat aandacht voor de bewoners en betrokkenheid van de bewoners bij wijk- en buurtverbetering een grote impact heeft op de bestendigheid van de ruimtelijke verbeteringen.

In de rol van projectleider gebiedsgerichte beleidsontwikkeling en –uitvoering bracht Ria Deiman de samenwerking tussen de ruimtelijk gerichte medewerkers en de sociaal maatschappelijk gerichte medewerkers tot stand.

Met het gevolg dat er gezamenlijke projectuitvoering tot stand kwam dat weer tot duurzamere oplossingen leidde.