duaal bestuursstelsel

Duel of duaal

Bij de invoering van het duale bestuursstelsel bij gemeenten en provincie, was Ria Deiman projectleider dualisering bij de provincie Overijssel.

Zij gaf leiding aan de verkenning van het duale bestuursstelsel en begeleidde de uiteindelijke keuze voor de vorm op basis waarvan Provinciale Staten van Overijssel duaal wilden gaan samenwerken met Gedeputeerde Staten. Tot en met de werving en selectie van de statengriffier heeft zij het proces geleid.